2% dve percentá – podpora pre minigolf

Vážený priatelia a sympatizanti minigolfu  sme občianske združenie vykonávajúcu činnosť v mini golfe, adventure golfe a miniatur golfe. Začiatkom každého roku sa môžete rozhodnúť podarovať 2% – 3% zo svojich daní na podporu neziskových organizácií ( podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie tejto dane pre MGK HC. Dané prostriedky budú použité na podporu minigolfkových aktivít detí / dorastencov aj širokej verejnosti v našom športe. Pomôže nám to hlavne pre zabezpečenie lepšieho športového vybavenia, organizovaní súťaží a turnajov čo prispeje k zmysluplnému využitiu voľno časových aktivít mládeže.

2% alebo 3 % z dane drobná pomoc, ktorá pomôže k ďalšiemu rozvoju  športového klubu MINIGOLF KLUB HLOHOVEC.

Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

 

Ako postupovať:

Zamestnanci

  1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa
  2. Požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Na základe tohoto tlačiva vyplňte V2Pv18_1 vyhlasenie 2019-p o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  4. Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 30.4. na Váš daňový úrad.

 

 Fyzické osoby / živnostníci

  1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
  2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad

 

Právnické osoby

  1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane
  2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.  na Váš daňový úrad

 

Údaje potrebné pre vyplnenie tlačív:

Názov združenia: MINIGOLF KLUB HLOHOVEC

Adresa: Rázusova 799/10, 920 01 Hlohovec

IČO: 50247816

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK 74 5200 0000 0000 1734 7174

 

Vzory tlačív:

Zdieľajte nás na sociálnych sieťach